Sabtu, Julai 30, 2011

Tugasan Projek Kerja Kursus BMM 3111

Dalam kajian semantik, kita perlu memahami beberapa istilah penting. Namun begitu, kita harus memahami istilah Semantik dan makna terlebih dahulu. Dari sudut linguistik, semantik ditakrifkan sebagai sistem dan pengkajian tentang makna dalam bahasa, iaitu makna kata, frasa dan ayat. Sesuatu kata, frasa dan ayat dengan sendirinya mempunyai ciri semantik tersendiri dan makna yang berbeza-beza.

Peristilahan pula membawa maksud pembentukan perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Bidang Peristilahan sangat penting dan perlu diberi perhatian serius dalam usaha memodenkan dan memajukan bahasa sebagai bahasa ilmu. Dalam usaha ini, istilah-istilah baharu perlu dibentuk untuk kegunaan dalam pelbagai bidang ilmu khususnya Bahasa Melayu.

Oleh yang demikian, untuk melihat perkaitan antara semantik dengan peristilahan, pelajar dikehendaki menyediakan satu tugasan projek. Dalam pelaksanaan projek ini, pelajar dikehendaki:
 1. Memberikan definisi, takrif dan konsep Semantik, Makna Leksikal, Makna Ayat, Peristilahan, Tataistilah, dan Tatanama.
 2. Dengan menggunakan Kerangka Generatif Chomsky, jelaskan proses transformasi (pengguguran, penyusunan semula dan peluasan). Berikan contoh-contoh ayat dalam proses transformasi tersebut. Penjelasan perlu disertakan dengan sekurangkurangnya satu ilustrasi seperti gambar rajah pohon.
 3. Istilah Bahasa Melayu boleh diperoleh daripada tiga sumber yang berikut iaitu: i Kosa Kata Umum Bahasa Melayu ii Kosa Kata Umum Bahasa Serumpun iii. Kosa Kata Bahasa Asing.
 4. Berdasarkan penyataan di atas, pilih satu artikel yang panjangnya antara 1,000 – 1,500 patah perkataan dan buat analisis tentang istilah bahasa Melayu yang terdapat dalam artikel tersebut. Analisis perlu merangkumi ketiga-tiga aspek sumber perolehan istilah bahasa Melayu. Anda boleh merujuk buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Istilah Bahasa Melayu sebagai panduan.
Tugasan ini berlangsung bermula 27 Julai sehingga 29 Ogos 2011. Klik di sini untuk memuat turun soalan tugasan. Segala pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah dirujuk kepada pensyarah mata pelajaran; Encik Jalalludin bin Ibrahim melalui:-

Jumaat, Julai 29, 2011

Tugasan Projek Kerja Kursus BMM 3112

Kamus ialah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan baru.

Selain menerangkan maksud, kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan, epistimologi, sesuatu perkataan dan contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan.

Tugasan ini hendaklah dijalankan secara kumpulan (3 orang) dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti di atas. Dalam pelaksanaan projek ini, anda dikehendaki:
 1. Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia.
 2. Jenis-jenis perkamusan yang terdapat di Malaysia.
 3. Teori dan prinsip perkamusan bahasa Melayu.
 4. Menyediakan SATU munuskrip salah satu daripada jenis perkamusan berikut; kamus antonim, kamus sinonim, kamus simpulan bahasa, peribahasa, perbilangan dan perumpamaan, dan Kamus dialek Kelantan, Terengganu atau Kedah.
 5. Manuskrip tersebut mestilah disertakan dengan penerangan yang ringkas.
 6. Manuskrip juga perlu disertakan ilustrasi yang menarik khususnya bagi kata-kata yang abstrak.
 7. Anda dikehendaki membuat satu refleksi tentang pelaksanaan projek tersebut. Panjang refleksi lebih kurang dua muka surat.

Tugasan ini berlangsung bermula 27 Julai sehingga 29 Ogos 2011. Klik di sini untuk memuat turun soalan tugasan. Segala pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah dirujuk kepada pensyarah subjek.

Selasa, Julai 26, 2011

Bengkel Pembinaan Blog Bahasa


Terima Kasih!


Daripada suku kata TERIMA dan KASIH. Perkataan tersebut digunakan ketika mana kita menghargai pertolongan atau pemberian dari seseorang. Fikirku, ianya mungkin dari singkatan ucapan “Terimalah kasihku!“. Oh, bersopannya masyarakat kita berbahasa! Bukankah itu sebaik kata-kata untuk diungkapkan atas tanda penghargaan? Maka yang menerima ucapan tersebut pula membalas “SAMA-SAMA“, seperti ingin mengatakan “Sama-samalah kita berkasih sayang“.

Tidakkah bahasa kita begitu indah?

Oleh: 
Nor Hashida binti Abd Wahab

Isnin, Julai 25, 2011

Kamus Dewan Dikritik

"Pakar leksikografi dan dialektologi Melayu sifatkan ia tidak cermin kemajmukan dan teknikal negara"


KAMUS Dewan dikritik hebat pada Syarahan Umum: Perkamusan, Kamus Melayu dan Kamus Melayu Online di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Gambang, Kuantan, baru-baru ini, apabila disifatkan tidak mencerminkan kemajmukan sosial dan teknikal di negara ini.

Ini kerana kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) itu, dianggap tidak menggambarkan realiti kepelbagaian etnik dan kemajuan sains dan teknologi apabila tidak memberi definisi tepat terhadap sebahagian perkataan dalam bahasa Melayu.

Kira-kira 300 peserta majlis anjuran Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan (PBMSK) UMP turut didedahkan kelemahan itu jauh berbeza dengan fakta sejarah penyusunan kamus dalam bahasa Melayu yang bermula hampir sama dengan permulaan leksikografi di Eropah pada zaman Renaissance.

Pengarah Pusat Pengajian Asia Tenggara, Northern Illinios University (NIU), Amerika Syarikat (AS), Prof Dr James T Collins, berkata Kamus Dewan tidak terlalu teliti dalam memberi definisi apabila tidak mencerminkan perbezaan sosial mengikut kelas dan fungsi sosial.

“Sistem panggilan dalam bahasa Melayu umpamanya sangat kompleks dan tidak seperti Indonesia yang cukup dengan sapaan ‘ibu’ dan ‘bapak’, sebaliknya kita memanggil berdasarkan kaum dan kelas sosial.

“Contohnya ‘pak cik’ dalam Kamus Dewan bermakna panggilan untuk orang lebih tua, tetapi kita tidak boleh menggunakannya secara sebarangan untuk memanggil profesor dan pensyarah atau pemilik kedai berbangsa Cina,” katanya yang mempunyai pengkhususan dalam linguistik dan leksikografi serta dialektologi Melayu dan perubahan sosial dalam bahasa minoriti di Asia Tenggara.

Hadir sama Naib Canselor UMP, Prof Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim dan Dekan PBMSK, Prof Dr Abd Jalil Borham, selain lapan peserta Program Bahasa Melayu Untuk Pelajar Antarabangsa dari AS.

Prof Collins turut mengkritik Kamus Dewan yang tidak memberi tumpuan kepada definisi yang bersifat teknikal, sebaliknya dianggap masih ‘tersangkut’ pada dekad 1960-an dan 1970-an serta terikat kepada kesusasteraan.

“Bagaimana Malaysia mahu menjadi negara industri dan pengeluar sekiranya aspek definisi teknikal tidak mendapat dokongan daripada DBP sehingga kata majmuk seperti jenis skru dan sepana pun tidak ada.

“Begitu juga dengan segala istilah sains komputer yang sangat ketinggalan dalam Kamus Dewan sehingga kita berdepan dengan realiti kemajmukan sosial dan teknikal yang tidak terkejar dalam bahan cetakan sedia ada,” katanya yang turut berkhidmat sebagai Editor Online Multimedia Learner’s Dictionary of Malay iaitu projek khas Kementerian Pendidikan AS sejak Ogos 2009.

Prof Collins berkata, kelemahan daripada sudut kemajmukan sosial dan teknikal itulah yang cuba diatasi dalam projek khas Kementerian Pendidikan AS, iaitu Online Multimedia Learner’s Dictionary of Malay dengan beliau bertindak sebagai Editor.

“Kamus kami mahu memberi definisi perbezaan hidup bermasyarakat Malaysia dan kemajuan negara ini apabila pemerolehan perkataan, makna dan contoh ayat, dibuat secara dalam talian.

“Sekiranya kami memerlukan contoh ayat, kami tidak membuka korpus bahasa Melayu yang mungkin ada di DBP, sebaliknya menggunakan Google dan memastikannya bahasa Melayu serta bukannya bahasa Indonesia,” katanya yang pernah menghasilkan buku Malay, World Language: A Short History dan Wibawa Bahasa: Kepelbagaian dan Kepiawaian terbitan DBP.

Sumber dalam Google, kata beliau, boleh saja berbentuk blog dan akhbar, laporan saintifik dan jurnal universiti, laporan jabatan kerajaan serta syarahan agama sehingga memberi definisi yang meluas dan terkini.

“Kami hanya perlu memilih ayat yang sesuai, sekali gus membolehkan kami menemukan makna baru yang belum dikenali dalam kamus. Contohnya pelawat yang diberi definisi sebagai orang yang bertandang ke rumah dalam kamus, sedangkan dalam Google ia juga bermaksud pengunjung ke laman web,” katanya yang pernah berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bermula 1980 hingga 1983 dan 1995-2008.

Prof Collins turut mengingatkan fakta sejarah dalam bidang perkamusan mencatatkan kamus dwibahasa pertama di Eropah disusun pada 1502, manakala kamus bahasa Melayu pertama pula dihasilkan pada 1521.

“Ilmu perkamusan di Eropah adalah sebahagian daripada Renaissance dan perkembangan sains, sekali gus menunjukkan dari awal lagi kamus bahasa Melayu sudah menjadi sebahagian daripadanya.

“Baik pada permulaan ilmu perkamusan di Eropah pada abad ke-16, perkembangannya pada abad ke-17 mahupun penemuan metodologi terbaru di dunia yang digunakan oleh Oxford English Dictionary (OED) pada abad ke-19, kamus bahasa Melayu berada di tengah-tengah sejarah ini,” katanya.

Beliau berkata, ia menunjukkan kamus dan bahasa Melayu bukan sesuatu ilmu serta bahasa di pinggiran yang bersifat kecil-kecilan, sebaliknya berada di tengah-tengah pergolakan ilmu leksikografi yang menggunakan metodologi dan teknologi yang canggih pada zamannya.

Kritikan Prof Collins itu wajar dilihat secara positif oleh DBP untuk mengemas kini Kamus Dewan khususnya Edisi Keempat yang diterbitkan sejak 2005 lagi sedangkan perubahan dalam sains dan teknologi sudah jauh berbeza.

DBP juga wajar meneladani OED yang memiliki laman web khas yang sentiasa dikemas kini dengan masukan perkataan terbaru dan terkini termasuk perkataan yang dicipta kesan daripada perubahan dalam pelbagai bidang.

Petikan Akhbar : Berita Harian 4 Julai 2011
Pengarang : Nazmi Yaakub
Oleh : Ayisy Syahmi Bin Sukiman

Usah Lagi Meminggirkan Bahasa Sendiri

ANTARA isu hangat masih terus diperkata ialah keupayaan pelajar menguasai bahasa Inggeris yang dianggap berada di takuk lama dan tidak memberangsangkan. Kegagalan menguasai bahasa itu dianggap bukan saja merencatkan masa depan, malah meletakkan mereka dalam kelompok kelas kedua yang bakal ketinggalan dalam persaingan dunia global.

Tidak mahu terus dibelenggu kecaman, pelbagai usaha dilakukan semata-mata mahu memastikan golongan terbabit berjaya menguasai bahasa antarabangsa itu biarpun secara asasnya, penguasaan bahasa Inggeris yang baik bukan jaminan total memperoleh pekerjaan. Di tengah-tengah kerancakan itu pula, masyarakat seolah-olah terlupa kepentingan menguasai bahasa Melayu yang turut sama berperanan dalam pembangunan akademik, sahsiah serta profesionalisme bangsa. 

Meskipun mendapat pengiktirafan dunia, hakikatnya masih ramai malu mahu menuturkan bahasa Melayu dengan alasan ‘takut jatuh standard’ sehingga bahasa itu seolah-olah menjadi asing dalam kalangan masyarakat. Persoalannya, apakah bahasa Melayu tidak berperanan besar membantu pelajar memasarkan diri dalam arena pekerjaan, sekali gus gagal menawan hati majikan? Atau sebenarnya, pelajar sendiri malu menutur dan memartabatkannya hingga ia menjadi ‘bahasa diskriminasi’ serta dianggap bahasa kelas bawahan bagi mereka yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik?

Amat menyedihkan bila penutur asli bahasa Melayu sendiri yang meminggirkan bahasanya secara terang-terangan malah ada antara mereka menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa picisan. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketaksuban mengagungkan bahasa asing. Keadaan bertambah kritikal apabila wujud tanggapan dangkal mengenai kepentingan bahasa Inggeris di pasaran semasa hingga mengakibatkan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda semakin terpinggir. 

Hakikatnya, fungsi bahasa bukan saja mencerminkan perpaduan atau konsep jati diri secara individu, malah mengimbangi semua keperluan semasa. Bahasa merupakan medium interaksi menyampaikan maksud dan melaksanakan tanggungjawab. Tidak menolak kepentingan menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi dunia, namun meminggirkan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan atau sebagai bahasa picisan tidak boleh dilakukan terutama di kalangan warga berpendidikan institusi pengajian tinggi.

Keadaan ini bukan saja menimbulkan ketaksuban terhadap bahasa luar, malah memecah-belahkan pelajar kepada dua kelompok iaitu mereka yang fasih dianggap terbaik manakala tidak sebagai golongan bertaraf kelas kedua. Ini sekali gus mewujudkan jurang dan ketidakadilan dalam penilaian pelajar. Bayangkan, hanya kerana tidak fasih berbahasa Inggeris, mereka dianggap tidak layak atau kurang berkemampuan.Walaupun diakui, pelajar yang fasih berbahasa Inggeris lebih menonjol, tiada siapa dapat memberi jaminan mereka boleh melaksanakan tanggungjawab dengan baik. 

Ini bukan soal prejudis namun sebagai contoh perbandingan, bahasa tidak boleh dijadikan penilaian untuk memberi kredit kepada pelajar.Bahasa Melayu sangat kompleks kerana mempunyai banyak keindahan bahasa yang tersembunyi, berbentuk kiasan, puitis dan indah. Berbanding bahasa Inggeris, bahasa melayu lebih mudah dan tidak memerlukan penghayatan mendalam. Pelajar yang boleh menguasai bahasa Melayu, selalunya boleh menguasai bahasa Inggeris namun keadaan menjadi sukar sebaliknya.

“Apa salahnya menggunakan bahasa Melayu, adakah jatuh standard atau lekeh?


Oleh :
Nur Idayu binti Mat Jusoff

Bahasa Rojak Perosak Bahasa

Bahasa Rojak digunakan secara meluas terutama di kalangan remaja bandar Malaysia, yang sekaligus membimbangkan orang dewasa tetang penggunaan Bahasa Melayu yang betul. Baru-baru ini kerajaan Malaysia memutuskan hendak melaksanakan penggunaan Bahasa Melayu yang betul terutama di sektor swasta dengan tidak menggalakkan penggunaan Bahasa Rojak. Sebagai contoh, TV 3 telah menukar nama Karnival Sure Heboh menjadi Karnival Jom Heboh oleh sebab kebimbangan orang ramai.

Majalah komik sering disalahkan kerana menjadi punca Bahasa Rojak dan isu ini sering diperdebat. Perkataan atau frasa yang ditulis dalam Bahasa Rojak sering ditekstebalkan untuk memungkinkan pembaca mengenalpasti mereka (seperti dalam majalah Ujang dan Apo?). Secara khususnya, menjelang akhir tahun 2003, majalah Gempak dan Kreko menggunakan bahasa yang lebih formal dan meminimakan penggunaan Bahasa Rojak.

ANTARA CONTOH BAHASA ROJAK
Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris)
- Khalisya memang terror (hebat) la
- Menu kat Pahang Club ni best (bagus) sangat

Bahasa Rojak (Bahasa Melayu campur Bahasa Cina)
- Nak makan sini ke nak tapau (bungkus)?
- Jangan susah hati maa, lu punya bos mesti boleh kaw tim (bertolak ansur) punya maa!
- Apasal (Kenapa) lu buat ini kerja cincai (tak sempurna)?

CONTOH BAHASA ROJAK DARI SATU FORUM LAMAN WEB
Alasan yang paling popular bagi penggunaan Bahasa Rojak ini ialah untuk menonjolkan kehebatan si penutur menguasai bahasa yang satu lagi, terutama Bahasa Inggeris. Malangnya ini juga secara tidak langsung mendedahkan mereka kepada cemuhan orang lain yang melihat mereka sebagai tidak mampu dalam menguasai salah satu daripada bahasa tersebut secara sepenuhnya. Satu fakta yang memang tidak dapat disangkal lagi ialah, kebanyakan penutur Bahasa Rojak ini biasanya mengalami kesukaran untuk berkomunikasi di dalam persekitaran berbahasa Inggeris yang sebenar, dan ini kerap menyebabkan mereka disalah erti, terutama apabila berada di negara-negara barat yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan seharian.


Kita sebagai bakal pendidik dan guru bahasa Melayu perlu mangambil langkah dalam mengurangkan bahasa rojak ini. Walaupun kita sendiri menggunakannya namun masalah ini boleh diatasi jika kita mengambil sikap ambil tahu dan cuba untuk mengurangkan penggunaan bahasa rojak ini. Ayuh, maju kehadapan!


Oleh : 
Norshabarina binti Isa

Ahad, Julai 24, 2011

Siapakah Lagi?

Siapakah lagi
Yang akan mendaulatkan bahasa Melayu
Di buminya sendiri, bumi tercinta ini
Atau hanya teori dalam perlembagaan negeri
Dan bukan untuk amali

Siapakah lagi
Yang akan memberi nilai ekonomi
Kepada bahasa milik peribumi

Siapakah lagi
Yang akan mengajar segala ilmu
Sastera, sains dan teknologi
Dalam bahasa sendiri

Siapakah lagi
Yang sehingga kini masih meragui
Bahasa Melayu
Melainkan bangsanya sendiri
Yang lemah harga diri...
Oleh:
Raja Mohd Fakimi Raja Mahamud

Senarai Penyeliaan Pensyarah JPM


1. Praktikum PISMP Sem 6 Ambilan Jan 2009 (4 JULAI - 26 OGOS 2011) - MAJOR BM
 1. WALAINI BT ABU BAKAR (WAB) - SK KEMAHANG
 2. JALLALUDIN BIN IBRAHIM (JBI) - SK KUALA TELANG
 3. HEMA DEVIKA A/P RAMAN (HDR) - SK CLIFFORD
 4. MOHD ASRI BIN ABD RAZAK (MAS) - SK CHEGAR PERAH (KG)
 5. MOHD NOR BIN MOHAMED (MNM)  - SK AUR GADING
 6. ZAKARIA BIN KHALID (ZKD) - SK TELUK GUNONG
 7. SHAHNAM BIN ABD RASHID (SBR) - SK KUALA MEDANG
 8. NOR ASIAH BT ISMAIL (NAI) - SK MERAPOH
 9. HJ FAUZI BIN SALLEH (FBS) - SK BATU YON
 10. MOHD ZAIM BIN MUHAMAD HASSAN (MZM) - SK BUDU
2. Praktikum PISMP Sem 6 Ambilan Jan 2009 (4 JULAI - 26 OGOS 2011) - ELEKTIF BM
 1. MOHD RASDI BIN SAAMAH (MRS) - SK KUALA KOYAN & SK GUA 
 2. ROGAYAH BT OSMAN (RGO) - SK LANAI
 3. FAZILAH BT MAT ZAIN (FMZ) - SK PAGAR SASAK
 4. HJ FAUZI BIN SALLEH (FBS)  - SK KERAMBIT
 5. HJH RAMLAH BT ABD RAHMAN (HRR) - SK RELONG
 6. MOHD ASRI BIN ABD RAZAK (MAS) - SK KUALA TELANG
 7. MOHD ZAIDI BIN AZHARI (ZBA) - SK PENJOM
 8. AMINUDDIN BIN MOHAMAD (ABM) - SK KUALA LANAR
 9. NOR ASIAH BT ISMAIL (ASI) - SK RELONG
 10. MOHD SHAMSUDDIN BIN NGAT DENIN - SK BERCHANG
 11. DZULKARNAIN BIN MAT  - SK KECHOR TUI

Jumaat, Julai 22, 2011

Pengguguran atau Kelewahan (Siri 1)

Belakangan ini, banyak pengguna bahasa yang menggunakan bahasa dengan sewenang-wenangnya. Ada sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa bahasa perlulah dinamik. Maksudnya ialah bahasa yang digunakan dapat mempercepat seseorang pengguna memahaminya. Mereka berpendapat bahawa bahasa mestilah bebas daripada sebarang unsur kelewahan. Menurut kumpulan itu lagi, bahasa Melayu yang bersifat moden ialah bahasa melayu yang ringkas, padat, dan tepat bagi memperkatakan sesuatu perkara. Golongan ini berpendapat bahawa ungkapan “muncul sebagai juara” sepatutnya “muncul juara”, “bertanya kepada guru” sepatutnya “bertanya guru”, dan banyak lagi sepatutnya diterima sebagai betul.

Perkembangan yang diperkatan ini merupakan satu perkembangan yang tidak sihat bagi bahasa Melayu. Bahasa yang baik sememangnya bahasa yang ringkas, padat, dan tepat. Selain itu, susunan bahasanya pula menarik dan indah. Namun, bahasa yang tepat, ringkas, dan padat itu tidak sepatutnya melanggar peraturan bahasa. Ungkapan-ungkapan seperti “pergi sekolah”, “balik kampung”, dan sebagainya tidak sepatutnya digunakan.

Dalam bahasa Melayu, kita sememangnya tidak digalakkan menggunakan perkataan atau frasa yang membazir atau lewah. Walau bagaimanapun, dalam keadaan-keadaan tertentu, pengguguran diperlukan. Pengguguran ini merupakan satu proses transformasi yang dibenarkan dalam bahasa Melayu kerana mempunyai tujuan-tujuan tertentu seperti penekanan atau mengutamakan unsur yang dipentingkan tanpa menjejaskan kegramatisan ayat. Ada perkataan-perkataan tertentu yang perlu digugurkan dan ada perkataan-perkataan tertenu yang tidak perlu digugurkan. Lihat ayat-ayat contoh di bawah:
 1. Usaha-usaha yang wajar perlu diambil oleh semua pihak untuk mempopularkan permainan itu semula. Jika kita meneliti ayat (1) di atas, kita dapati bahawa terdapat ayat-ayat tertentu yang perlu mengalami proses transformasi pengguguran, manakala beberapa ayat lagi tidak perlu mengalami proses tersebut. Ayat (1) di atas sepatutnya dapat dinyatakan dengan lebih ringkas dan tepat seperti yang di bawah ini :
1 a. Usaha-usaha yang wajar perlu diambil semula untuk mempopularkan permainan itu semula. 

Penjelasan :
Dalam ayat (1 a.) itu, frasa nama oleh + FN, iaitu oleh semua pihak telah digugurkan. Hal ini dibenarkan bagi ayat pasif diri ketiga. Namun begitu, kata hubung pancnagan keterangan untuk dalam ayat itu tidak boleh digugurkan. Jika digugurkan, ayat tersebut kelihatan seperti tidak lengkap atau tergantung. Lihat ayat tersebut di bawah ini :

1 b. *Usaha-usaha yang wajar perlu diambil mempopularkan permainan itu semula.


Petikan Akhbar : Berita Harian (Minda), 19 Julai 2011
Pengarang : Cikgu Ghalib YunusOleh:Siti Husna Binti Mohd Basir

Rabu, Julai 20, 2011

Ejaan Dewan Bahasa dan Pustaka Berbeza


Sebagaimana yang telah diketahui umum, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengambil langkah bijak apabila menerbitkan Kamus Dewan Dalam Talian selain daripada penerbitan Kamus Dewan yang telah dibukukan. Hal ini dilihat sebagai salah satu wadah bagi memperkembang bahasa Melayu disamping memudahkan pencinta bahasa membuat rujukan sekiranya berlaku kekeliruan dalam aspek makna dan ejaan khususnya.


Namun begitu, beberapa hari yang lalu, Datuk Adilah Shek Omar yang merupakan Pengarah Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR) menegur tentang wujudnya perbezaan ejaan selepas mendapati ejaan sesetengah perkataan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat dan Kamus Dewan Dalam Talian adalah berbeza. Perbezaan yang dinyatakan oleh beliau adalah merujuk kepada singkatan Yang Berbahagia dalam Kamus Dewan Edisi Keempat misalnya YBhg., manakala dalam laman sesawang, YBhg dieja tanpa titik.


Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Rusli Abd Ghani telah menjernihkan suasana, menjawab kekeliruan tersebut dengan menyatakan bahawa ketidakseragaman dalam ejaan disebabkan oleh gaya penerbitan dan tidak memudaratkan penggunaan bahasa.


Menurut beliau, sebenarnya tidak ada pedoman dalam penggunaan titik. Apa yang penting ia selaras dalam satu wacana dan bergantung kepada penulis sama ada mahu menggunakannya atau tidak. Misalnya singkatan Duli Yang Maha Mulia (DYMM) tidak ada titik adalah disebabkan oleh permintaan pihak istana.

Oleh itu, kita seharusnya memandang positif kepada Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha mereka untuk membantu memartabahkan bahasa Melayu, tambahan pula kita merupakan penutur asli bahasa Melayu maka kita jugalah yang harus memperjuangkannya. Jangan kerana nila setitik, rosak susu sebelanga.


Oleh:
Mohd Azmi bin Mohd Noor

Muat Turun: Borang PR1 Praktikum

Selasa, Julai 19, 2011

Kenapa Orang Melayu Malas Membaca?

Tergerak hati saya untuk menulis tajuk ini setelah mengalami situasi semasa beratur  membeli tiket. Ketika membeli tiket untuk pulang,saya ternampak seorang uncle cina yang sedang membaca surat khabar. Sungguh tekun uncle tersebut membaca surat khabar. Namun disebelahnya terdapat pakcik Melayu yang sedang menghisap rokok sambil termenung. Hati saya terdetik, "Inikah orang Melayu?" dan tertanya-tanya kenapa orang Melayu suka membuang masa dan malas untuk membaca?


Tidak ada sesiapa pun dapat menafikan bahawa membaca adalah gerbang kepada segala ilmu. Orang yang mempunyai otak paling bergeliga sekalipun, sekiranya dia kurang membaca, atau malas membaca, dia tetap juga seorang yang tidak bermaklumat, atau kata lain, kurang ilmu. Budaya membaca dalam kalangan masyarakat Melayu jika dibandingkan dengan masyarakat Eropah atau masyarakat Cina di Malaysia, adalah amat lemah. Pelajar atau orang Melayu bagaikan tidak suka membaca.Tetapi kenapa?


Apa yang menjadikan seseorang itu malas membaca sedangkan kerajinan membaca adalah antara kunci penting bagi kejayaan seseorang bagi setiap bidang yang diceburi seseorang, waimma bidang masak memasak atau pertukangan kayu! Di samping faktor pengaruh persekitaran, didikan dan faktor kelembapan minda, pernah atau tidak anda terfikir bahawa faktor perkataan yang panjang memainkan peranan yang 
tidak kurang pentingnya yang menyebabkan seseorang malas membaca.                       


Cuba anda semua fikir-fikirkan dimana silapnya kenapa orang Melayu malas untuk membaca? salah siapa? renung-renungkanlah...


Oleh:
Norshabarina binti Isa

Menulis Dari Hati


Mungkin sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata, namun hatiku terus berbisik, mengapa dinihari insan yang bergelar GURU sering dipersalahkan oleh ibu bapa kiranya anak-anak mereka tidak lulus dalam peperiksaan? Tepuk dada tanya hati .

Mungkin saya tidak pasti mengapa masalah ini boleh berlaku kerana masih setahun jagung dalam bidang ini. Saya mahu memetik pendapat semua mengapa hal ini boleh berlaku? Adakah benar, kita sebagai GURU yang patut dipersalahkan? Wajarkah hal ini berlaku?

Kita sering mendengar dan terus terusik apabila mendengar cerita mengenai guru-guru lama. Hinggakan terdengar tapak kasut pun murid-murid sudah takut. Sekarang? Di mana salah kita?

Oleh: 
Nor Hashida bt Abd Wahab

Ahad, Julai 10, 2011

Lawatan ke Dewan Bahasa Dan Pustaka

Lawatan ini bertujuan memberikan maklumat tentang pengurusan dan pentadbiran Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagi menjalankan tugasan ini kami telah membuat keputusan untuk membawa ahli jawatankuasa Persatuan Bahasa Melayu yang mengikuti kursus WAJ 3113 bagi menambahkan ilmu pengetahuan tentang kegiatan atau aktiviti yang dikelolakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka mengikut perancangan berikut:

BUTIRAN PROGRAM
Tarikh : 3 November 2011
Tempat : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Hari : Khamis
Masa : 6.30 pagi hingga 5.00 petang.

Program lawatan ini merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam aktiviti persatuan yang bertujuan untuk mendedahkan ahli persatuan tentang pengurusan dan pentadbiran di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahli persatuan juga akan didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali, dan menguruskan sesuatu program di samping belajar untuk membuat laporan.

Kemaskini:
Terdapat sedikit perubahan terhadap aktiviti lawatan ini bagi destinasi yang akan dituju, sila rujuk; http://depsaafzan.blogspot.com/2011/10/lawatan-ilmiah-ke-institut-terjemahan.html

Tinta Pengerusi

Assalamualaikum.
Saya ucapkan tahniah kepada semua ahli persatuan Bahasa Melayu atas kerjasama anda dalam memberikan roh dan semangat memperjuangkan bahasa. Saya mengharapkan agar persatuan ini terus bertapak dan berkembang seiring dengan kemodenan negara dalam memperjuangkan semangat kecintaan bahasa kita.

Budi bahasa budaya kita.

Cop Sekolah atau Cap Sekolah?

Seringkali kita menggunakan perkataan cop sekolah dalam kegunaan seharian khususnya dalam proses pendokumentasian data, surat menyurat dan urusan rasmi sekolah. Hal ini telah menjadi satu kebiasaan dan seolah-olah tepu dalam masyarakat kini dengan penggunaan perkataan cop sekolah walhal perkataan tersebut tidak terkandung dalam kamus dewan. penggunaan yang betul adalah cap sekolah.

Betulkan yang biasa, biasakan yang betul.

Khamis, Julai 07, 2011

Gurindam Petua Seorang Guru

Gurindam Petua Seorang Guru
Kalau seorang guru mengajar sambil duduk,
Murid belajar sambil mengantuk.
Kalau seorang guru mengajar sambil berlakon,
Murid belajar dengan tekun.
Kalau seorang guru mengajar tanpa alat,
Murid belajar dengan ralat.
Kalau seorang guru mengajar banyak bercakap,
Ada murid bertambah gagap.
Kalau seorang guru pemudah cara,
Ramai murid pandai berbicara.
Kalau seorang guru mengajar tanpa menilai,
Tak akan tahu murid bodoh dan pandai.
Kalau seorang guru berbudi bahasa,
Dikenang murid sepanjang masa.
Kalau guru berinovatif,
Pengajaran akan lebih efektif.
Kalau guru tidak belajar,
Samalah taraf dengan pelajar.

Rabu, Julai 06, 2011

Pencinta Bahasa

PISMP AMBILAN JANUARI 2009


PISMP AMBILAN JANUARI 2010

PISMP AMBILAN JANUARI 2011

PISMP AMBILAN JANUARI 2012

Sabtu, Julai 02, 2011

Bendung Bahasa SMS Dalam Urusan Rasmi

ISU bahasa muncul lagi. Kali ini mengenai Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang menjadi kegemaran pemilik telefon bimbit menghantar pelbagai pesanan, maklumat kepada rakan dan sebagainya. Di samping itu, pengguna Facebook dan Twitter juga tidak terkecuali menggunakan bahasa ringkas ketika berkomunikasi dengan rakan. Isu mengenai SMS bukan baru kerana pada 2003 lagi pencapaian kelulusan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris ketika itu dikaitkan dengan penggunaan simbol, kod dan kata singkatan tertentu oleh pelajar.
Ketika itu didapati sudah ramai calon peperiksaan yang menggunakan kata singkatan dalam esei mereka seperti yang dilakukan ketika bersembang atau menggunakan khidmat SMS. Kesannya ramai dianggap gagal menguasai kedua-dua subjek bahasa tersebut sehingga menjejaskan keputusan mereka dalam kedua-dua kertas berkenaan.
Kita tidak nafikan pada masa ini ramai antara pelajar yang memiliki telefon bimbit. Meskipun mereka dilarang membawa ke sekolah tetapi mereka tetap mempunyai telefon bimbit kerana syarikat telekomunikasi sekarang pintar menarik minat pelbagai golongan untuk memiliki kemudahan itu yang bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga untuk mengambil gambar dan sebagainya.
Maka tidak hairanlah salah satu cara berkomunikasi golongan remaja atau pelajar sekolah sesama rakan ialah dengan menghantar SMS kerana dianggap lebih murah dan jimat berbanding membuat panggilan biasa. Kadang-kadang menjadi kegilaan pula bagi mereka berbalas-balas SMS sehingga hendak tanya tujuh belas darab tiga pun guna SMS.
Penularan bahasa SMS di kalangan remaja ada kaitan dengan pertambahan jumlah pelajar yang memiliki telefon bimbit. Harga telefon bimbit yang semakin murah kerana ia kini menjadi satu keperluan turut menjadi penyumbang kepada perkembangan bahasa SMS.
Malangnya, keasyikan menggunakan bahasa SMS ini terbawa-bawa pula ke dalam jawapan bagi kertas peperiksaan di sekolah sehingga guru-guru yang memeriksanya tidak tahu maksud kod dan kata singkatan seperti yang digunakan dalam khidmat SMS tersebut.
Malah, pensyarah pusat pengajian tinggi juga mendapati ada penuntut terbiasa dengan kata singkatan telah memasukkan kata singkatan berkenaan dalam tesis mereka. Inilah antara kesan negatif penggunaan kata singkatan yang seakan-akan sudah menjadi sinonim dengan golongan pelajar dan remaja masa ini. Jika tabiat ini menjadi amalan, pelbagai pihak bimbang terhadap pencapaian pelajar dalam beberapa subjek terutamanya berkaitan bahasa.
Di samping itu, semua sudah sedia maklum bahawa penggunaan bahasa rojak akan lebih meluas di kalangan masyarakat dan jika dibiarkan, suatu masa nanti boleh memburukkan lagi imej dan kedudukan bahasa kebangsaan. Kemerosotan penguasaan bahasa Melayu juga turut dikaitkan dengan penggunaan bahasa SMS.
Suatu ketika dulu, Pengarah Jabatan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr Awang Sariyan berkata, singkatan perkataan, angka atau kod dan lambang menjadi pilihan penghantar SMS kerana ruang yang disediakan terhad. Oleh itu, lama-kelamaan SMS menjadi alat penghubung yang difahami, mudah, padat dan menjimatkan.
Hubungan yang dilakukan antara dua pihak dengan khidmat SMS dan apabila kedua-dua pihak memahami apa yang tercatat di telefon bimbit masing-masing sudah membuktikan bahawa hubungan tersebut sudah berjaya, tidak kira dalam bentuk apa sekalipun. Maka oleh sebab itu, SMS sudah menjadi ruang sembang yang popular dan tidak mustahil pelbagai kata singkatan, lambang dan kod baru akan muncul dari semasa ke semasa.
Kebiasaan menggunakan gaya bahasa dalam SMS sudah semestinya terbawa-bawa ke dalam urusan rasmi jika tidak dikawal. Yang memburukkan keadaan, apabila pelajar menjadikan bahasa dalam SMS untuk tujuan penulisan, bererti ternyata bahawa ia sudah disalahgunakan. Menghalang bahasa ringkas menular dalam urusan harian bukanlah mudah. Dalam percakapan harian pun kita sudah menggunakan sinkope, bahasa basahan dan sebagainya yang telah sedikit-sebanyak mencalarkan imej bahasa ibunda.
Jika dalam tulisan, penggunaan kata-kata tersebut akan lebih nampak kecacatannya kerana tulisan dipersembahkan dalam bentuk kekal, tidak seperti percakapan kecuali percakapan yang dirakamkan. Dalam percakapan atau pertuturan pula, kita hanya dibebani dengan masalah bahasa tidak baku, bahasa rojak, sinkope, neka bahasa remaja dan bahasa basahan. Tetapi dalam tulisan masalahnya lebih rumit kerana wujud kod atau angka dan lambang.
Oleh itu, kita sering melihat kata-kata singkatan menerusi khidmat SMS seperti ‘x’ (tidak) ; ‘4’ (untuk atau for); ‘cmna’ (macam mana); ‘u’ (awak); ‘g’ (pergi) ‘tq’ (terima kasih). Malah, terdapat pelbagai kod atau lambang yang selalu digunakan oleh golongan tertentu untuk berhubung dengan rakan yang difahami oleh golongan tertentu saja. Usaha untuk membendung gejala kata singkatan dalam SMS tidak boleh dilakukan kerana penggunaan SMS sebagai alat perhubungan tidak menjejaskan pemahaman antara kedua-dua belah pihak.
Bagaimanapun, untuk mengelak daripada berleluasanya penggunaan kata singkatan dalam SMS supaya tidak merebak dalam urusan rasmi, pelbagai ikhtiar perlu dilakukan. Adalah menjadi tugas guru di sekolah memastikan penggunaan kata singkatan tidak digunakan oleh pelajar dalam semua subjek terutamanya berkaitan bahasa. Guru juga mestilah menggalakkan pelajar supaya tidak menggunakan kata singkatan ketika mengambil nota dalam setiap subjek yang diajar. Dengan cara ini akan dapat mengurangkan kebiasaan daripada menggunakan kata singkatan supaya tidak terbawa-bawa dalam penulisan berbentuk rasmi.
Media elektronik pula mestilah menapis setiap ucapan berbentuk SMS daripada orang ramai yang dipaparkan di televisyen supaya kata-kata singkatan yang digunakan oleh golongan remaja tidak menjadi ikutan pula oleh golongan lain. Oleh sebab media elektronik besar pengaruhnya dibimbangi pengaruhnya akan cepat menular dan menjadi ikutan orang ramai.
Di samping itu, apa yang penting adalah sikap dan kesedaran kita dalam bahasa sangat penting demi menentu hala tuju bahasa kita pada masa akan datang. Golongan remaja tidak boleh memandang remeh bahasa sendiri. Mereka perlu memikul tanggungjawab memartabatkan bahasa sendiri kerana bahasa itu identiti sesuatu bangsa.Justify Full
Golongan pelajar yang menggunakan khidmat SMS untuk berhubung dengan rakan-rakan janganlah terlalu memikirkan ruang dan penjimatan wang sehingga membelakangkan bahasa apatah lagi menggadaikan masa depan mereka. Jika kata-kata singkatan digunakan dalam peperiksaan oleh sebab terbiasa dengan bahasa SMS, mereka sebenarnya bukan hanya perlu memikirkan dengan mendalam mengenai nasib bahasa tetapi nasib mereka sendiri.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Reka bentuk oleh Pusat Servis Terhebat | Dengan kerjasama Encik Jalalludin dan rakan-rakan PISMP Bahasa Melayu Ambilan Januari 2009 | Delegasi Pencinta Bahasa